وب سایت شخصی آیت ا... آملی لاریجانی

اخبار
حفظ محیط زیست مسئله ای فراقوه ای است
آیت الله آملی لاریجانی در همایش حقوق محیط زیست

حفظ محیط زیست مسئله ای فراقوه ای است

رئیس قوه قضاییه مسئله حفظ محیط زیست را مسئله ای فراقوه ای دانست و گفت: در حفظ محیط زیست قوای سه گانه و همه نهادها و دستگاه های مرتبط باید دست به دست هم دهند
آثار و کتب
فلسفه اخلاق در قرن حاضر
دانلود کتاب

فلسفه اخلاق در قرن حاضر

در این کتاب چند نظریۀ مشهور را که در قرن حاضر تأسیس شده اند مورد بحث قرار داده است. بسیاری از مطالب مطروحۀ در این رساله و بلکه در کل فلسفه اخلاق رایجِ در غرب، توسط متفکران اسلامی مورد بحث قرار گرفته.... لااقل این گفته نسبت به نظریات فلاسفۀ پیشروی مانند مور، راسل، هیر، پریکارد و غیره صادق است. منتها متفکران ما در شرق معمولاً باب جداگانه ای در فلسفۀ اخلاق باز نکرده اند؛ قسمتی از مطالب را در فلسفه، قسمتی را در اخلاق (نه فلسفه اخلاق)، قسمت بیشتری را در علم کلام و از همه مهمتر و اساسی تر در فن اصول مورد تحقیق قرار داده اند
از نگاه رهبری
طراحی و تولید: "ایران سامانه"